[ติดต่อฝ่ายรับสมัคร]

: สอบถามโดยตรงที่หมายเลข :

095-2288195 , 064-3282351 พี่แป้ง
061-9699687 พี่เม
Line ID: @neuinfo.


มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ < รายละเอียดเพิ่มเติม>>.