2/2565
1/2565
#เด็ก65 สมัครเรียนเทอม 2 >> มีที่นั่งจำนวนจำกัด. >> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 14 พ.ย.2565 เป็นต้นไป >> สมัครในรูปแบบออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองทุกวันอังคาร - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) ที่ตึกสำนักอธิการบดี (ตึก 1) เวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ //เริ่มนับ 27-07-2565